Control d’enllumenat: Interruptors, commutadors

Per controlar l’enllumenat tenim diverses opcions. Aquí parlarem de canviar l’interruptor o commutador i posar-ne un amb connexió wifi. Això ens permetrà poder-ho controlar per veu. Tots ells, també els podem controlar amb la mateixa app SmartLife, entre d’altres marques.

Canviar l’interruptor o commutador actual per un de “màgic”

(més…)

Control de iluminación: Interruptores, conmutadores

Para controlar el alumbrado tenemos varias opciones. Aquí hablaremos de cambiar el interruptor o conmutador y poner uno con conexión wifi. Esto nos permitirá poderlo controlar por voz. Todos ellos, también los podemos controlar con la misma app SmartLife, entre otras marcas.

Cambiar el interruptor o conmutador actual por uno “mágico

(més…)