Comunicador para personas con respirador

Micro de cuello para personas dependientes de un respirador que al llevar la boca tapadaper una mascarilla, les es difícil comunicarse. El sistema está formado por un micro de cuello con auricular incorporado y unos adaptadores personalizados para poder conectar un altavoz portátil autoamplificado con batería y un teléfono móvil.

(més…)

Juguete para niños sordos

Estimulación del habla para bebés sordos

Este proyecto se ha pensado para que los niños sordos tomen conciencia de que pueden emitir voz voluntaria y estimularla. Pretende ayudar a los bebés sordos a mantener la emisión de voz mientras no se les pone implantes cocleares.

(més…)

Obertura de porta des de telèfon mòbil

Un projecte força senzill d’implementar però de molta utilitat és la opció de controlar l’obertura d’una porta, en aquest cas d’un pàrking mitjançant un telefon mòbil.

El podem implementar com a sistema principal o bé com a reserva del comandament habitual, és gens intrusiu, tenim les 2 opcions alhora.

(més…)

Apertura de puerta desde teléfono móvil

Un proyecto muy facil de implementar pero de mucha utilidad es la opción de controlar la apertura de una puerta, en este caso de un parking mediante un telefono movil.

Lo podemos implementar como sistema principal o como reserva del mando habitual, no es intrusivo, podemos usar las 2 opciones a la vez.

(més…)

Comunicador per a persones amb respirador

Micro de coll per persones dependents d’un respirador que al portar la boca tapadaper una mascareta, els és difícil comunicar-se.
El sistema està format per un micro de coll amb auricular incorporat i uns adaptadors personalitzats per poder connectar un altaveu portàtil autoamplificat amb bateria i un telèfon mòvil.

(més…)

Joguina per infants sords

Estimulació de la parla per nadons sords

Aquest projecte s’ha pensat perquè els nens sords prenguin consciència de que poden emetre veu voluntària i estimular-la. Pretén ajudar als nadons sords a mantenir l’emissió de veu mentre no se’ls posa implants coclears.

(més…)