Obertura de porta des de telèfon mòbil

Un projecte força senzill d’implementar però de molta utilitat és la opció de controlar l’obertura d’una porta, en aquest cas d’un pàrking mitjançant un telefon mòbil.

El podem implementar com a sistema principal o bé com a reserva del comandament habitual, és gens intrusiu, tenim les 2 opcions alhora.

(més…)

Apertura de puerta desde teléfono móvil

Un proyecto muy facil de implementar pero de mucha utilidad es la opción de controlar la apertura de una puerta, en este caso de un parking mediante un telefono movil.

Lo podemos implementar como sistema principal o como reserva del mando habitual, no es intrusivo, podemos usar las 2 opciones a la vez.

(més…)