Control por voz de dispositivos con ESP8266

Cuando no encontramos una solución al mercado compatible con Google Home o con Amazon Alexa, tenemos una solución fácil y económica:

Utilizar una microcontrolador ESP8266 para controlar el dispositivo que deseamos y a través del servicio de Adafruit MQTT y la plataforma IFTTT.com, poder controlarlo por voz.

(més…)

Control Bombillas / Lámparas

En esta entrada hablaremos de como controlar Bombillas / Lámparas WIFI por voz.

Estas bombillas también los podemos controlar con la misma app SmartLife, entre otras marcas. Y, al ser compatibles con Google Home, las podemos controlar por voz.

(més…)

Control d’enllumenat: Switch WIFI

Per controlar l’enllumenat tenim diverses opcions. En aquesta entrada volem explicar com controlar l’enllumenat de casa sense canviar els mecanismes actuals, afegint un Switch WIFI a cada circuit que volguem controlar.

Aquests Switch també els podem controlar amb la mateixa app SmartLife, entre d’altres marques. I, al ser compatibles amb Google Home, els podem controlar per veu.

(més…)

Control per veu. Inici i recull

La idea d’aquest projecte és permetre a l’usuari poder controlar mitjançant ordres de veu molts dels dispositius que tenim a casa i fer més fàcil la vida a persones amb dificultats de moviment.

Aprofitem que ja hi ha sistemes com el de Google Home o bé el d’Amazon Alexa que funcionen molt bé per utilitzar-ho de “plataforma” a partir dels quals poder controlar el nostre entorn.

(més…)

Control por voz. Inicio y recopilación

La idea de este proyecto es permitir al usuario poder controlar mediante órdenes de voz muchos de los dispositivos que tenemos en casa y hacer más fácil la vida a personas con dificultades de movimiento.

Aprovechamos que ya hay sistemas como Google Home o Amazon Alexa que funcionan muy bien para utilizarlo de “plataforma” a partir de los cuales poder controlar nuestro entorno.

(més…)

Control d’enllumenat: Interruptors, commutadors

Per controlar l’enllumenat tenim diverses opcions. Aquí parlarem de canviar l’interruptor o commutador i posar-ne un amb connexió wifi. Això ens permetrà poder-ho controlar per veu. Tots ells, també els podem controlar amb la mateixa app SmartLife, entre d’altres marques.

Canviar l’interruptor o commutador actual per un de “màgic”

(més…)

Control de iluminación: Interruptores, conmutadores

Para controlar el alumbrado tenemos varias opciones. Aquí hablaremos de cambiar el interruptor o conmutador y poner uno con conexión wifi. Esto nos permitirá poderlo controlar por voz. Todos ellos, también los podemos controlar con la misma app SmartLife, entre otras marcas.

Cambiar el interruptor o conmutador actual por uno “mágico

(més…)

Control de persianes: Commutadors

Si ja tenim les persianes motoritzades, només canviant el commutador per un d’aquest tipus (n’hi ha de diferents marques però nosaltres hem provat aquests), ja ens permetrà poder-lo controlar per veu. Important: Aquests commutadors necessiten el cable de neutre també.

(més…)